Brand Name
  • Voorwoord (1)

   Met trots presenteer ik u, in een niet eerder vertoonde digitale vorm, de eerste bijdrage van mijn organisatie aan uw werk als raad.

   De inwoners van Sittard-Geleen hebben u allen gekozen als hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Namens alle inwoners gaat u in de nieuwe bestuursperiode vele besluiten nemen. Besluiten die invloed hebben op hun welzijn en welvaart.

   De gemeenteraad doet dat vanaf maart 2018 op een nieuwe manier . Zo neemt de raad besluiten meer in samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Deze samenspraak krijgt vorm tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten van de gemeenteraad.

   Dit document bevat de ingrediënten die het nieuwe gemeentebestuur kan gebruiken om de belangrijkste uitdagingen van Sittard-Geleen te bepalen en aan te pakken. Bijvoorbeeld de uitdaging om de opwarming van de aarde te vertragen door toepassing van energie-uitvindingen van de Chemelot Campus in sociale huurwoningen. Of de uitdaging om de kloof tussen hoogopgeleid en laagopgeleid overbruggen doordat studenten van Zuyd Hogeschool en Fontys kinderen met leer- en sociale problemen ondersteunen.

   Ik sprak hierboven van uitdagingen. De veranderende samenleving maakt dat in steeds meer gemeenten die uitdagingen (lees: opgaven) leidend worden in de aanpak. Werken vanuit de maatschappij en wat de burger vraagt.

   Onze medewerkers hebben in dit document de belangrijkste opgaven beschreven zoals zij die vanuit hun professie zien. Zij hebben deze opgaven bovendien gekoppeld aan een enorme hoeveelheid bestaande beleidsdocumenten en feitenmateriaal. Met een of twee ‘clicks’ kunt u deze informatie ontsluiten.

   Ik hoop (en weet vrijwel zeker) dat u dit document zult ervaren als een inspirerende bijdrage van onze gemeentelijke organisatie aan uw werk als raad maar ook als een poging tot open en gelijkwaardige kennisdeling met als resultaat een veelomvattend naslagwerk.

  •    
   Verder