Brand Name
  • Voorwoord (2)

   Wanneer het gaat om duiding van de belangrijkste opgaven zult u niet opkijken dat de financiële opgave in onze ogen met stip de belangrijkste is. We kunnen op dit moment pas geld uitgeven als er ruimte is. Dat is een feit.

   De aanpak van deze financiële opgave vraagt om een trendbreuk en om visie. De gemeenteraad sprak dit eerder uit in besluiten in 2006 , 2008 , 2012 en 2017 .

   Een visie op de grote opgaven, die het strenge en consequente toetsingskader vormt bij álle keuzes die het bestuur maakt, is hard nodig. Onze organisatie kan daarbij behulpzaam zijn. Zo bieden we hulpmiddelen aan om een ‘spaarpot‘ te vormen, zodat er weer ruimte ontstaat voor investeringen.

   De keuze uit de opgaven, de aanpak daarvan en de prioritering is een zaak van het gekozen bestuur en niet van ons.

   Ik hoop dat dit document u de handvaten biedt om de belangrijkste opgaven voor de komende jaren te kunnen bepalen.
   Wanneer dat lukt…en de opgaven zijn door u bepaald…dan zijn er in onze organisatie genoeg ideeën over hoe wij hier aan kunnen werken. En misschien wel op een andere en verrassende manier:

   • werken vanuit de opgave, dus vraaggericht en niet aanbodgericht
   • vanuit de opgave onderzoeken óf en waar een programmatische aanpak kan helpen; en hier keiharde werkafspraken aan verbinden
   • beleid ontwerpen vanuit de vraag (opgave) en niet meer vanuit het aanbod

   Mijn medewerkers stellen graag hun kennis beschikbaar om u als raad ter zijde te staan bij het bepalen van uw opgaven voor de BESTUURSPERIODE 2018-2022.  • Gert-Jan Kusters
   Gemeentesecretaris / Algemeen directeur
  •    
   Verder