Brand Name
  • 6. Hoe vormt Sittard-Geleen een spaarpot? (1)

  • Het gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners leidt tot concrete plannen. Elke partij levert een bijdrage. Ook de gemeente. Door verbindingen te leggen tussen partijen, door wettelijk noodzakelijke vergunningen af te geven of door geld bij te dragen.

   Sittard-Geleen heeft geen spaarpot om financieel bij te dragen in de opgaven. Dat maakt het gesprek hierover wel lastiger.


   Je zou kunnen zeggen dat met een ombuigingstaakstelling van €24mln onze gemeente een groot financieel probleem heeft. Alleen een drastische en snelle sanering kan een einde maken aan jarenlange moeilijke ombuigingen en plaats maken voor investeren in de gezamenlijke opgaven met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Een heldere meerjarige visie, gekoppeld aan stevige keuzes en uitgavendiscipline is noodzakelijk.

   De drastische en snelle sanering is opgave nummer 1.


      
   Verder