Brand Name
  • 5. Welke zijn de grote opgaven? (1)

  • De unieke geschiedenis van Sittard-Geleen, de grote toekomstige ontwikkelingen en trends in het openbare bestuur zijn ingrediĆ«nten voor de OPGAVEN 2018-2022.


   De OPGAVEN 2018-2022 worden samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en medeoverheden bepaald en omgezet in concrete acties.

   We hebben vier opgaven benoemd, met elk drie deelopgaven. Elke (deel)opgave is scherp neergezet en vertaald in een voorbeeld in Sittard-Geleen.


      
   Verder