Brand Name
  • 4. Wat zijn de bestaande plannen?

  • Sittard-Geleen werkt vanuit haar programmabegroting 2018 aan drie lokale prioriteiten en voert daarnaast alle wettelijke taken uit. We voeren de prioriteiten en wettelijke taken vaak via grote (vastgoed)projecten uit.


   In 2018 ontvangt Sittard-Geleen €195mln van het rijk. Dat is minder dan andere Nederlandse gemeenten met een vergelijkbare omvang en/of opgave.

   Sittard-Geleen ontvangt in 2018 €315mln en geeft op papier €315mln uit. In werkelijkheid geeft Sittard-Geleen €24mln meer uit en moeten ombuigingen voor in totaal €24mln gerealiseerd worden om inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Mede daarom staat Sittard-Geleen onder preventief toezicht van de provincie. We proberen dit tekort weg te werken met een bezuinigingspakket van €24mln. Maar onduidelijk is of we al deze bezuinigingen kunnen realiseren.


      
   Verder