Brand Name
  • 3. Welke verandering maakt het openbaar bestuur door? (1)

  • Elke gemeenteraad in Nederland denkt na over zijn veranderende rol in de samenleving. De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft al daadwerkelijk stappen gezet in dit veranderingsproces. Denk maar aan de betrokkenheid van de raad bij de totstandkoming van de Tuinman van Sittard-Geleen.


   In de landelijke discussie over het openbaar bestuur staan de volgende onderwerpen centraal:


   • houding;
   • manier van werken;
   • hoogwaardige organisatie;
   • dienstverlening;
   • regionale samenwerking.
  • Houding

   In Nederland vertegenwoordigen gemeentebesturen hun inwoners steeds meer…

   • … als gelijkwaardige partner , niet meer als bepalende partij en minder als regisseur
   • … vanuit collectieve maatschappelijke opgaven en niet vanuit individueel belang
   • … als één gemeentebestuur en niet als een verzameling van afzonderlijke partijen
   • … als een verbindend netwerker in de buurt, de gemeente, de regio, de provincie, in de Euregio, in 'Den Haag' en in ‘Brussel’

   Elke gemeenteraad zal bevestigen dat dit een goede trend is. Maar is dat nog steeds het geval als het om een concreet dossier gaat? Daarover moet het gesprek gevoerd worden.

      
   Verder