Brand Name
  • 1. Welke grote ontwikkelingen komen op ons af?

  • Door de digitale revolutie verandert de wereld om ons heen steeds sneller. We gaan naar een energie-neutrale wereld zonder olie en gas. De kloof tussen kansrijke en kansarme inwoners wordt groter. We vergrijzen : steeds meer ouderen hebben zorg nodig, steeds minder jongeren zijn beschikbaar voor de arbeidsmarkt.  • Dat zijn de grote vier ontwikkelingen die op ons af komen. Ze lijken nog ver van ons af te staan, maar hebben nu al voor veel inwoners consequenties. Bijvoorbeeld voor bankmedewerkers die door de digitalisering hun baan verliezen. Voor de ondernemer die door de vergrijzing onvoldoende personeel heeft. Voor kwetsbare, kansarme jongeren die verder in de problemen komen door de grotere kloof in de samenleving. Of voor inwoners die misschien meer huur gaan betalen door de aanpassingen aan hun sociale huurwoning op weg naar een energie-neutrale wereld.

   Veel van de onderstaande zaken zijn nu nog vanzelfsprekend. Om dat zo te houden moeten we ons continue aanpassen aan de snel veranderende wereld om ons heen.

   • ..een inkomen om van te leven
   • ..de kennis en kunde voor een baan
   • ..de nodige zorg als ik ziek word
   • ..de nodige hulp als ik een beperking heb
   • ..verbonden met de wereld via weg, openbaar vervoer én via het internet
   • ..een woning die ik kan betalen
   • ..een veilige en schone woonomgeving
   • ..vrijetijdsbesteding in sport, cultuur, natuur, uitgaan, recreatief winkelen
   • ..toegang tot producten en diensten

      
   Verder